AANGEPASTE BUS VOOR SEM

De Michael Gerritsen Foundation kwam een aantal weken geleden in contact met de ouders van Sem.

Sem is twaalf jaar en is geboren met Spina Bifida. Hierdoor heeft hij heel weinig gevoel in zijn benen en is hij rolstoelgebonden. Ook heeft hij een lichte verstandelijke beperking. Recentelijk is bij Sem een forse scoliose toename (vergroeiing ruggenwervel) geconstateerd.

Door een vervelende samenloop van omstandigheden is er voor Sem een nieuw aangepast vervoermiddel nodig. Iets waar hij en zijn ouders niet buiten kunnen. Met de aanschaf van een dergelijk vervoermiddel is een forse som geld gemoeid, dat begrijpelijkerwijs maar niet zo even op de schap ligt.

Om de aanschaf mogelijk te maken is er een aanvullend geldbedrag nodig van € 28.000,–. Van dit bedrag heeft onze stichting al een dekking van € 13.000,– waardoor er nog een tekort is van € 15.000,–. Help ons mee en help Sem en zijn ouders met een eenmalige donatie. Stort op rekeningnummer NL06RABO 0198 6641 92. Doe dit onder vermelding van ‘een bus voor Sem’

Door middel van een update van dit nieuwsbericht houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

Onze privacy verklaringMet gemaakt door: CASE