Meisje op een bankstel

Over ons

Het bestuur van de Michael Gerritsen Foundation vindt dat ieder kind en jongere tot 18 jaar die lijkt aan een ernstige ziekte zou moeten kunnen beschikken over de noodzakelijke hulpmiddelen en dat zij ook – ondanks hun ziekte – uitzicht zouden moeten hebben op positieve momenten in hun leven.

De doelstelling van onze stichting is om, in de breedste zin van het woord, ernstig zieke kinderen en jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, te ondersteunen. We willen dit doel bereiken door:

  • Het bieden van hulpmiddelen die de ziekte(n) draaglijker maakt;
  • Het (financieel) bijdragen aan onderzoek naar en/of behandeling van één of meer ziekten, uitgevoerd door één of meer algemeen nut beogende instellingen;
  • Het ondersteunen bij het invullen van een laatste wens van zieke kinderen en jeugdigen;
  • Al het andere te doen dat kan bijdragen aan het welzijn van de hierboven beschreven doelgroep;
  • Al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Voorzitter: Hans Koopman
Secretaris: Nick de Boer
Penningmeester: Erwin van der Horn

Onze privacy verklaringMet gemaakt door: CASE