Man zet handtekening onder document

Organisatie en bestuur

Op 17 maart 2022 zijn wij officieel Michael Gerritsen Stichting geworden. Het initiatief voor dit goede doel kwam van Hans Koopman zelf. Wij noemen onze stichting de Michael Gerritsen Foundation.

We zijn als stichting een rechtspersoon, zodat we als zodanig afspraken kunnen maken met alle andere partijen die mee willen doen aan dit initiatief. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Voorzitter: Hans Koopman
Secretaris: Nick de Boer
Penningmeester: Erwin van der Horn

Wij vergaderen vier keer per jaar of zoveel als nodig is op basis van de aanvragen. Onze statuten zijn op te vragen bij de voorzitter via info@michaelgerritsenfoundation.nl Vanwege de AVG beginnen wij in 2022 met het opstellen van een privacyprotocol, zodat wij in 2023 voldoen aan de wettelijke regelgeving.

Onze privacy verklaringMet gemaakt door: CASE